EUROPEAN REAL SOLUTION - Váš nejlepší tah

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Autorizovaná osoba MV ČR pro obor fyzické ochrany / Školící a výcvikové středisko

Autorizovaná osoba / Autorizace Ministerstva vnitra ČR

Společnosti EUROPEAN REAL SOLUTIONS je Autorizovaná osoba pro Skupinu oborů:         Právo, právní a veřejnosprávní činnost a povolání „Strážný“ autorizovaná u Ministerstva vnitra ČR. Autorizace číslo: MV-60613-3/OBVV-2021

Zkoušky:

Podle současné právní úpravy musí všichni pracovníci v oboru „ostraha majetku a osob“ zařazení do výkonu služby a držitelé koncesních listin splňovat požadavky odborné způsobilosti.
Pro většinu pracovníků to znamená vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro PK Strážný.
Termín pro splnění požadavků na odbornou způsobilost byl do 31. 7. 2012.

Před účastí na zkoušce je nutné:

  1. Zaslat přihlášku elektronicky na adresu education@european-services.cznebo poštou na adresu sídla klubu EUROPEAN REAL SOLUTIONS , s.r.o. Soukenická 1199/3, 110 00 Praha 1.
     řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku
    3.  dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky
    4.  pro úspěšné vykonání zkoušky je vhodné provést samostudium dané oblasti.

ESS Vám následně zašle pozvánku na zkoušku (cca týden před zkouškou).

Přihlášky pro jednotlivce i skupiny naleznete zde:

Přihláška ke zkoušce  (individuální a skupinová zde)

  • Cena zkoušky od 800 Kč bez DPH (21%)

 

Přihláška ke kurzu (doporučovaná)    (individuální a skupinová zde)

Placená:

  • Cena kurzu 600,-Kč bez DPH (21%) – 4 hod. přípravného kurzu  před zkouškou
  • Cena učebnice – přípravná ke zkoušce PK strážný 100,-Kč bez DPH (21%)

 

Kurzy:

Přípravné školení je poskytováno v rozsahu 4 vyučovacích hodin (je prováděno v jednom dni). Absolvent získá znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí písemné a ústní části zkoušky odborné způsobilosti pro PK “strážný”. Školení je zakončeno ověřením znalostí formou náhodně sestavené verze písemného testu. Dosavadní praxe ukazuje, že absolventi přípravného školení zvládají zkoušku odborné způsobilosti s lepšími výsledky než ostatní uchazeči. V případě většího počtu uchazečů lze vzdělávací program upravit na míru, podle přání.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

– Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

– Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

– Česká komora služeb ochrany majetku a osob

– Český klub bezpečnostních služeb, o. s.

– Asociace Grémium alarm, o. s.

– Státní tiskárna cenin, státní podnik