EUROPEAN REAL SOLUTION - Váš nejlepší tah

KONTAKTY

KONTAKTY

Sídlo

EUROPEAN REAL SOLUTIONS, s.r.o.

Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 09249460
Czech republic
GSM: +420 775 555 858

E-mail: czechia@european-solutions.eu

Právnická autorizovaná osoba MV ČR pro SBS
(strážný – kód: 68-008-E )
Autorizace číslo: MV-60613-3/OBVV-2021

EUROPEAN REAL SOLUTIONS (SK), s. r. o.

Žižkova 6, Košice 040 01
IČO: 44 563 507
Slovak Republic
GSM: +421 948 919 858
E-mail: slovakia@european-solutions.eu

Školiace stredisko kurzov SBS v Košiciach:

organizuje kurzy odbornej prípravy na získanie preukazu typu S a typu P
Dom techniky
Južná trieda 2/B, Košice 040 01

Školiace stredisko kurzov SBS v Banskej Bystrici:

Školiace stredisko kurzov SBS v Bratislave: